ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-4836, 0-4324-4389   โทรสาร : 0-4324-4412
Admin : นายคเชนทร์ กองพิลา
Tel. 081-262-9538
E-mail : kachen.k@esdc.go.th