21st-century-skills_kk-2

features-21st-century-skills

Download : 21st-century-skills_kk-2

โฆษณา
โพสท์ใน เอกสารอบรม | ใส่ความเห็น

13

13

โพสท์ใน งานวิจัย DLIT | ใส่ความเห็น

12

12

โพสท์ใน งานวิจัย DLIT | ใส่ความเห็น

11

11

โพสท์ใน งานวิจัย DLIT | ใส่ความเห็น

1

1

โพสท์ใน งานวิจัย DLIT | ใส่ความเห็น

คู่มือการอบรม

wordpress-logo-stacked-rgb
การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วย wordpress

download
คู่มือการสร้างคลิปวิดีโอ1

download
คู่มือการใช้โปรแกรมคลังข้อสอบ

โพสท์ใน เอกสารอบรม | ใส่ความเห็น