กลุ่มเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร

g-suite-for-education

คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education

  1. Google Mail หรือ Gmail คือ บริการฟรี e-mail ที่ทางานบนระบบ Search Engine ซึ่งมีหน้าตาไม่ แตกต่างจากรูปแบบของ Google เท่าไหร่ คือไม่มีลูกเล่น ดูเรียบง่ายแต่เน้นที่ความรวดเร็วในการเข้าถึง เป็นหลัก มีระบบการจัดเก็บที่ดี มีระบบค้นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส่งไฟล์ประกอบง่าย และใช้งานง่าย

2. Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งท าให้คุณสามารถเก็บข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างก าหนดการนัดหมายและก าหนดเวลา เหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ ต่างๆ ได้

3.  Google Hangout ในการคุยกันสามารถ คุยพร้อมกันได้ถึง 10 คน ในเวลาเดียวกันและ นอกจากจะ เห็นหน้ากันแล้วผู้ใช้งานยังสามารถ Share หน้าจอตัวเองให้ผู้ร่วมประชุมเห็นได้อีกด้วย
ประโยชน์ของ Hangouts มีมากมายเช่น  พบปะพูดคุยกับเพื่อน หรือญาติ หรือคนอื่นๆที่อยู่ต่างถิ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ประชุมเรื่องงานกันผ่าน hangout ได้ เหมาะส าหรับพนักงานบริษัทใดๆ ที่มีสาขาอยู่หลายที่  สอนออนไลน์กันได้ที่บ้าน และผู้เรียนก็เรียนกันอยู่ที่บ้าน อย่างสบาย  นัดกับเพื่อนๆมาติวหนังสือกันออนไลน์ นั่งติวอยู่บ้าน ประหยัดเวลาเดินทางได้  และอื่นๆ ลองน าประยุกต์ใช้ดูตามความเหมาะสม

4. (Google+) เป็นบริการเครือข่ายสังคม (Social Network) ให้บริการโดย Google ท างานโดยรวมบริการหลาย อย่างของทางกูเกิลเข้าไว้ที่เดียวกัน ได้มีการวิเคราะห์มาว่าบริการตัวนี้ของกูเกิลจะเป็นคู่แข่งกับเครือข่าย สังคม Facebook บริการต่าง ๆ ที่กูเกิลน าเสนอมีดังนี้  Circle ส าหรับการแบ่งเพื่อนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เหมือน Friend list บน Facebook  Huddle ส าหรับการแชทเป็นกลุ่ม และส่งข้อความสั้น  Hangout ส าหรับการวิดีโอแชทเป็นกลุ่ม (มากที่สุดได้ 10 คน)  Instant upload จะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายขึ้นอัลบั้มอัตโนมัติ แต่จะให้ผู้ใช้ตัดสินใจภายหลัง ว่าจะแบ่งปันให้กับผู้ใด ให้บริการเฉพาะบนระบบแอนดรอยด์เท่านั้น  Sparks ให้ผู้ใช้ติดตามหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่ตนชอบ  Streams ให้ผู้ใช้ดูอัปเดตต่าง ๆ จากเพื่อนได้ คล้ายกับ News feed บน Facebook